Posiadamy własną introligatornię, w której wykonujemy szereg usług: oprawę broszurową, oprawę twardą (niskie naklady), szycie drutem, falcowanie, bigowanie, bindowanie, sztancowanie, wiercenie, zszywanie oraz zaklejanie bloków. Wykonujemy również inne nietypowe prace introligatorskie na indywidualne zlecenie klienta.

Świadczymy także usługi w zakresie pakowania w folię zwykłą i termokurczliwą.

ThumbnailIntroligatornia wyposażona jest w maszyny:
• glilotyna z nożem do 92 cm
• falcerki Sthal
• maszyny klejąco-oprawiające
• niciarkę (oprawa twarda szyta)
• foliarkę (uszlachetnianie folią)
• druciarki (oprawa szyta drutem)
• sztanctygiel
• foliarkę do pakowania